نشست خبری مدیرعامل شرکت سازه های فولادی ایستا با خبرنگاران

نشست خبری مدیرعامل شرکت سازه های فولادی ایستا با خبرنگاران

نشست خبری مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی توسعه ساختمان و سازه های فولادی

بازدید شهردار گرگان از پروژه مرکز خرید هیرکان

بازدید شهردار گرگان از پروژه مرکز خرید هیرکان

بازدید شهردارمحترم شهرستان گرگان جناب آقای مهندس صادقلو و هیات همراه از پروژه مرکز خرید

بازدید هیات تجاری آلمان از پروژه های شرکت سازه‌های فولادی ایستا

بازدید هیات تجاری آلمان از پروژه های شرکت سازه‌های فولادی ایستا

بازدید هیات تجاری-اقتصادی آلمان از پروژه های تجاری ،اداری،تفریحی (آفتاب ۳ و هیرکان)و شرکت سازه

بازدید دکتر صادقلو استاندار گلستان از شرکت سازه های فولادی ایستا

بازدید دکتر صادقلو استاندار گلستان از شرکت سازه های فولادی ایستا

بازدید استاندار محترم جناب آقای دکتر صادقلو از شرکت مهندسی توسعه ساختمان و سازه های

انتخاب شرکت سازه های فولادی ایستا به عنوان صادرکننده نمونه در سال ۱۳۹۵

انتخاب شرکت سازه های فولادی ایستا به عنوان صادرکننده نمونه در سال ۱۳۹۵

انتخاب شرکت سازه های فولادی ایستا به عنوان صادرکننده نمونه در سال ۱۳۹۵

سخنرانی مدیرعامل شرکت ایستا در همایش انبوه سازان استان گلستان

سخنرانی مدیرعامل شرکت ایستا در همایش انبوه سازان استان گلستان

سخنرانی مدیرعامل شرکت ایستا در همایش انبوه سازان مسکن وساختمان استان گلستان

انتخاب شرکت سازه های فولادی ایستا بعنوان واحدنمونه خدمات فنی و مهندسی کشوری

انتخاب شرکت سازه های فولادی ایستا بعنوان واحدنمونه خدمات فنی و مهندسی کشوری

شرکت مهندسی توسعه ساختمان وسازه های فولادی ایستا بعنوان واحدنمونه خدمات فنی ومهندسی کشوری انتخاب