استقبال بی نظیر فعالان صنعت ساختمان از غرفه «ایستا»/ ارائه مشاوره به ببیش از 200 مراجعه کننده

استقبال بی نظیر فعالان صنعت ساختمان از غرفه «ایستا»/ ارائه مشاوره به ببیش از 200 مراجعه کننده

رئیس هیات مدیره شرکت توسعه مهندسی ساختمان و سازه های فولادی ایستا، استقبال از غرفه

حضور شرکت ایستا در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

حضور شرکت ایستا در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

شرکت مهندسی توسعه ساختمان و سازه های فولادی ایستا میزبان شما در سالن 41 بیست

سازه های فولادی ایستا و نگاهی توسعه پایدار صنعت ساختمان

سازه های فولادی ایستا و نگاهی توسعه پایدار صنعت ساختمان

رئیس هیات مدیره شرکت سازه های فولادی ایستا گفت: بر این باوریم که رشد اقتصادی

بازدید دکتر صادقلو استاندار گلستان از شرکت سازه های فولادی ایستا

بازدید دکتر صادقلو استاندار گلستان از شرکت سازه های فولادی ایستا

بازدید استاندار محترم جناب آقای دکتر صادقلو از شرکت مهندسی توسعه ساختمان و سازه های

انتخاب شرکت سازه های فولادی ایستا به عنوان صادرکننده نمونه در سال ۱۳۹۵

انتخاب شرکت سازه های فولادی ایستا به عنوان صادرکننده نمونه در سال ۱۳۹۵

انتخاب شرکت سازه های فولادی ایستا به عنوان صادرکننده نمونه در سال ۱۳۹۵