نقش بنیادی صنعت ساختمان در رونق اقتصادی | صادرات را جدی بگیریم

نقش بنیادی صنعت ساختمان در رونق اقتصادی | صادرات را جدی بگیریم

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی گرگان با بیان این که صنعت ساختمان نقش مهمی