• نام پروژه: شرکت فرآورده های فولادی
  • کارفرما: مهندس رحیمیان
  • موقعیت مکانی: استان گلستان
  • وضعیت: انجام شده
  • تاریخ پروژه: اردیبهشت 1393
  • وزن: وزن: 23.570(تن)

نوع کارفرما: غیردولتی

کارفرما: آقای رحیمیان

وضعیت: انجام شده

تاریخ پروژه: اردیبهشت 1393

وزن: 23.570(تن)