مجتبی محبی مهر

استحکام و استاندارد بنا با سازه‌های فولادی بیشتر است

حبی مهر، مدیر عامل شرکت مهندسی فولاد استن:

ساخت و سازی که از سازه فولادی استفاده شده، ساختمان استحکام و استاندارد بهتری برخوردار است.

سازه های فولادی برای توسعه و سرعت بخشیدن به کارهای ساخت و ساز در کشور جایگزین مناسب تری نسبت به بتن است.

سازه های فولادی مناسب برای ساخت و سازهای تجاری، صنعتی و مسکونی است، سازه های فولادی نسبت به بتن از حجم و کارایی مناسبت تری برخوردار است و در ساخت و سازی که از سازه فولادی استفاده شده، ساختمان استحکام و استاندارد بهتری برخوردار است.