فرشید پورحاجت

ساختمان ایمن و سریع با بهره‌گیری از سازه‌های فولادی

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن:

سالیان سال از ظرفیت خوب بخش خصوصی بخصوص در صنعت ساختمان کشور صحبت می کنیم و امروز در شرایطی قرار داریم که هیچ کمبودی از نظر تولید مسکن، مصالح ساختمانی و دانش فنی نداریم.

ظرفیت گسترده ای از کارآفرینان ما در صنعتی سازی و فناوری های نوین سرمایه گذاری می کنند و وظیفه سازمانهای توسعه ای مثل نظام مهندسی و دولت برای حمایت و فرهنگ سازی استفاده از ظرفیت های فناوری های نوین و صنعتی باید برنامه ریزی کنند.

در توسعه نیروی انسانی در صنعت ساختمان بیش از ۶۰۰ هزار مهندس پرورش یافته است اما اینکه چطور می شود از این ظرفیت بهره برداری کرد به دولت بستگی دارد و دولت باید بستر رشد و بهره برداری از منابع انسانی را فراهم کند.

زمانی بحث بر این بود که سازه های بتنی از نظر اقتصادی بهتر هستند اما امروز این شرایط در سازه های بتنی نیست و سازه های فولادی با اختلاف کم چه در سرعت پروژه، چه بازگشت سرمایه، استاندارد و ایمنی بهتر هستند.

سازه های فولادی صنعتی و در کارخانه تولید می شوند در حالی که سازه های بتنی در محل، اجرا و با حداقل نظارت انجام می شوند.