جذب منابع انسانی در شرکت سازه های فولادی ایستا

شرکت مهندسی توسعه ساختمان وسازه های فولادی ایستا درنظر دارد به منظور تکمیل پرسنل اجرایی و ستادی خود در چارچوب برنامه ریزیهای صورت گرفته نسبت به جذب منابع انسانی بشرح ذیل اقدام کند.

لذا از علاقمندان به همکاری دعوت می شود از طریق مراجعه حضوری به آدرس زیر مراجعه کنند:

گرگان-شهرک صنعتی آق قلا-انتهای خیابان سازندگی 4- سمت چپ-سازندگی شرقی2 ، شماره تماس 01734533589

دانلود فرم استخدام