شرکت سازه های فولادی ایستا واحد برتر کشوری در سال ۹۶ شد

شرکت سازه های فولادی ایستا واحد برتر کشوری در سال ۹۶ شد

انتخاب شرکت مهندسی توسعه ساختمان و سازه های فولادی ایستا به عنوان واحد خدمات فنی