بازدید دکتر صادقلو استاندار گلستان از شرکت سازه های فولادی ایستا

بازدید دکتر صادقلو استاندار گلستان از شرکت سازه های فولادی ایستا

بازدید استاندار محترم جناب آقای دکتر صادقلو از شرکت مهندسی توسعه ساختمان و سازه های