سازه پل های فلزی

تولیدات حرفه ای با تیم متخصص

استفاده از فولاد در ساخت پلهای فلزی از قرن گذشته شروع و با عنایت به مقاومت کششی و فشاری مطلوب این مصالح در سطح وسیع متداول گردید. از طرف دیگر نظر به اینکه با افزایش طول دهانه وزن مرده پلها به سرعت افزایش می یابد، با توجه به ناچیزبودن ابعاد و در نتیجه سبک بودن مقاطع فلزی، برای دهانه های بزرگ نیز از آنها استفاده می شود .اجزای پل در کارخانه ، ساخته شده و به محل نصب حمل و در آنجا تنظیم و نصب میگردد.
پل ها در انواع مختلف ساخته میشوند که با طول های مختلفی موجودند. از انواع پل ها میتوان به پل های گیردار فولادی،پل آویزان،پل قوسی فولادی اشاره نمود. هر نوع پل بسته به نیاز های پروژه برای شرایط خاصی طراحی شده اند.

افراد متخصص

در تیم طراحی و اجرای شرکت ایستا متخصصین مختلفی حضور دارند که براساس خط مشی و چشم انداز شرکت، حرفه ای بودن را یکی از شاخص های مهم خود می دانند.

استانداردهای فنی

شرکت ما تلاش کرده با بهره گیری از تیم و تولیدات حرفه ای تمام استانداردهای کیفی و کمی مورد نیاز در صنعت سازه های فولادی را کسب کند.