لزوم حمایت دولت از صنعتی سازی در مسکن | سازه های فولادی در کیفیت ساختمان موثر است

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن ایران بر لزوم حمایت بیشتر دولت از صنعتی سازی در ساختمان تاکید کرد و گفت: یکی از روش های صنعتی سازی بهره گیری از سازه های فولادی است.

به گزارش روابط عمومی شرکت سازه های فولادی ایستا، فرشید پورحاجت در بازدید از غرفه شرکت در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، بر لزوم حمایت بیشتر دولت از صنعتی سازی در ساختمان تاکید و اظهار کرد: سالیان سال از ظرفیت خوب بخش خصوصی بخصوص در صنعت ساختمان کشور صحبت می کنیم و امروز در شرایطی قرار داریم که هیچ کمبودی از نظر تولید مسکن، مصالح ساختمانی و دانش فنی نداریم.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن افزود: ظرفیت گسترده ای از کارآفرینان ما در صنعتی سازی و فناوری های نوین سرمایه گذاری می کنند و وظیفه سازمانهای توسعه ای مثل نظام مهندسی و دولت برای حمایت و فرهنگ سازی استفاده از ظرفیت های فناوری های نوین و صنعتی باید برنامه ریزی کنند.

وی اضافه کرد: در توسعه نیروی انسانی در صنعت ساختمان بیش از ۶۰۰ هزار مهندس پرورش یافته است اما اینکه چطور می شود از این ظرفیت بهره برداری کرد به دولت بستگی دارد و دولت باید بستر رشد و بهره برداری از منابع انسانی را فراهم کند.

پورحاجت درباره تاثیر سازه های فولادی در صنعت ساختمان هم گفت: زمانی بحث بر این بود که سازه های بتنی از نظر اقتصادی بهتر هستند اما امروز این شرایط در سازه های بتنی نیست و سازه های فولادی با اختلاف کم چه در سرعت پروژه، چه بازگشت سرمایه، استاندارد و ایمنی بهتر هستند.

وی تصریح کرد: سازه های فولادی صنعتی و در کارخانه تولید می شوند در حالی که سازه های بتنی در محل، اجرا و با حداقل نظارت انجام می شوند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان با تاکید بر همگرایی بیشر تشکل های بخش خصوصی در توسعه صنعت، یادآور شد: همه در صنعت ساختمان یک خانواده ایم و این بخش یک زنجیره پیوسته است؛ باید این پیوستگی ادامه یابد و ذات تاسیس نهادهای مدنی همگرایی و تعامل بیشتر است.