صنعتی سازی ساختمان حمایت می شود

آئینی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: علی رغم وجود مشکلاتی همچون بیمه تامین اجتماعی، عدم همکاری بانک ها و شهرداری ها شاهد رشد ۴۰ درصدی صدور پروانه هستیم.

روابط عمومی شرکت سازه های فولادی ایستا، محمد آینی در حاشیه بازدید از غرفه شرکت سازه های فولادی ایستا در نمایشگاه صنعت ساختمان، درباره روند نوسازی بافت فرسوده و اجرای طرح مسکن ملی اظهار کرد: صنعت ساختمان دچار سه مشکل جدی شامل ببیمه تامین اجتماعی، عدم همکاری بانک ها و عدم ارائه بسته تشویقی توسط شهرداری ها است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان این که بیمه تامین اجتماعی ساخت و ساز در بافت های فرسوده را بشدت آزار می دهد، افزود: قوانین جدید به نفع منطقه مرغوب شمال شهر شده که میزان هزینه بیمه تامین اجتماعی پروانه ها در مناطق شمال شهر و مرغوب شهر را نسبت به قبل کاهش داده است.

وی ادامه داد: در عوض میزان هزینه در مناطق محروم و کمتر برخوردار و بافت های فرسوده شهر ۲۰ تا ۳۰ برابر شده و براساس خبری که ما داریم، خیلی از سازنده ها فعلاً فعالیتی ندارند.

آئینی درباره عدم همکاری بانک ها و شهرداری ها هم گفت: سیستم بانکی همکاری کامل و مطلوبی در اعطای تسهیلات به بافت های فرسوده نداشته و برخی از شهرداری ها بحث تشویقی بافت های فرسوده را اجرا نکردند؛ با این حال ما در سه ماه اول امسال نسبت به سه ماه اول سال قبل شاهد رشد ۴۰ درصدی صدور پروانه در بافت فرسوده هستیم.

وی در پاسخ به نقش صنعتی سازی و استفاده از سازه های فولادی در صنعت ساختمان، با تاکید بر این که در بافت های فرسوده هر صنعت نوینی که بتواند دوره ساخت و زمان اسکان موقت را کاهش دهد، حمایت خواهد شد، گفت: سریع سازی خیلی مهم است و در بافت فرسوده ویژگی که دارد، هندسه متفاوت این قطعات است که باید انعطاف لازم را داشته باشیم؛ برای هر قطعه ای بتواند مدولار آن را تولید کند، به آن سرعت بدهد و سبک سازی شود حمایت خواهد شد.