استحکام و استاندارد بهتر بنا با سازه های فولادی

محبی مهر، مدیر عامل شرکت مهندسی فولاد استن گفت: ساخت و سازی که از سازه فولادی استفاده شده، ساختمان استحکام و استاندارد بهتری برخوردار است.

مجتبی محبی مهر در گفتگو با روابط عمومی شرکت سازه های فولادی ایستا، اظهار کرد: سازه های فولادی برای توسعه و سرعت بخشیدن به کارهای ساخت و ساز در کشور جایگزین مناسب تری نسبت به بتن است.

مدیر عامل شرکت مهندسی فولاد استن با اشاره به اینکه سازه های فولادی مناسب برای ساخت و سازهای تجاری، صنعتی و مسکونی است، گفت: سازه های فولادی نسبت به بتن از حجم و کارایی مناسبت تری برخوردار است و در ساخت و سازی که از سازه فولادی استفاده شده، ساختمان استحکام و استاندارد بهتری برخوردار است.

عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه های فولادی تصریح کرد: گسترش سازه های فولادی در صنعت ساختمان و جایگزینی آن به جای بتن برای پیش برد برنامه های دولت در بخش مسکن مهر بسیار موثر است و سبب خواهد شد تا ساخت و سازها علاوه بر استاندارد سازی مناسب از سرعت بیشتری بهره مند باشد.