سازه های فولادی ایستا و نگاهی توسعه پایدار صنعت ساختمان

رشد اقتصادی از هرگونه تغییر در درآمدها و یا تغییرات پیش بینی نشده سیاسی، اقتصادی و یا اجتماعی درونی و یا بیرونی یک کشور تأثیر می پذیرد و دستخوش تغییر می‌گردد لیکن توسعه اقتصادی بدلیل نهادینه شدن پایدار بوده و از گزند بحران‌ها و تحولات پیش بینی نشده داخلی یا خارجی در امان می‌ماند.

نگرش ما بهنگام تأسیس گروه شرکتهای ایستا بر توسعه و نه رشد تمرکز داشته است. در این نگرش آنچه اولویت می یابد مشتری محوری، مقید بودن به ایفای تعهدات، بهره گیری از تخصص و فناوری‌های روز، کیفیت و سرعت ساخت و اجرا با حداقل هزینه ممکن، افزایش بهره‌وری، بهره‌گیری حداکثری از امکانات داخلی، تحقیق و توسعه، برون نگری برای صدور تولیدات و خدمات به خارج و ارتباط مستمر با مشتریان بعنوان شرکای گروه حتی پس از تکمیل و تحویل طرح یا سازه خواهد بود.

تقید به این اصول گروه را آسیب ناپذیر کرده و توسعه پایدار آنرا در پی داشته است. به یقین این مهم بدون جلب اعتماد صدها سرمایه گذاری که ایستا را بعنوان شریک تجاری خود برگزیده‌اند و نهادینه شدن آن در اندیشه تمامی همکاران گروه میسر نمی گردید.

امید شهیدی – رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی توسعه ساختمان و سازه های فولادی ایستا